Μελέτες επιδοτούμενων προγραμμάτων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ:

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  • ΕΣΠΑ 2014-2020
  • ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Epsilon Software αναλαμβάνει:

  • Την ενημέρωση
  • Τον σχεδιασμό
  • Την σύνταξη μελέτης
  • Την υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης έργου

για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Γιατί να επιλέξετε εμάς;

Το γραφείο μας συνεργάζεται με έμπειρους συμβούλους στην διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ με γνώση και εμπειρία στην παρακολούθηση των έργων. Επίσης συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους λογιστές και δικηγορικά γραφεία με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η αρτιότητα και πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων ώστε να αποφεύγονται συχνά λάθη που οδηγούν σε απόρριψη.


Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο*

Το Email σας*

Τηλέφωνο

Το μήνυμά σας